Elementor #1315

यस काेराेनाकाे विकराल अवस्थामा पनि हेल्भेटास नेपालकाे अार्थिक सहयाेगमा यस फाे.एस.ले जिल्लाका पातारासी गाउपालिका, चन्दननाथ नपा र ताताेपानि गापामा सम्पुरर्ण सुरक्षामा साधनहरू अपनाइ अाेखर बगैचा व्यवस्थापन तालिमा जुलाइ देखि सेप्टेम्बर १५, २०२० मा सम्पन्न गरिएकाे ।