Elementor #1315

यस काेराेनाकाे विकराल अवस्थामा पनि हेल्भेटास नेपालकाे अार्थिक सहयाेगमा यस फाे.एस.ले जिल्लाका पातारासी गाउपालिका, चन्दननाथ नपा र ताताेपानि गापामा सम्पुरर्ण सुरक्षामा साधनहरू अपनाइ अाेखर बगैचा व्यवस्थापन तालिमा जुलाइ देखि सेप्टेम्बर १५, २०२० मा सम्पन्न गरिएकाे ।

Welcome to Jumla

4S’ solemn commitment is to work towards building community capacity aimed at empowering people to identify and analyse their own problems and to find ways of resolving those problems and to develop the capacity for one’s own betterment, thus improving the quality of lives.